skuteczny-logopeda
skuteczny-logopeda
skuteczny-logopeda
skuteczny-logopeda
skuteczny-logopeda
skuteczny-logopeda
skuteczny-logopeda
skuteczny-logopeda
skuteczny-logopeda
skuteczny-logopeda

Ewa Jurczyk - Kepke

logopeda, surdologopeda, terapeuta głosu

Oferta:


1. Terapia indywidualna

  

 • kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja wad i zaburzeń mowy dzieci i dorosłych,
 • diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami głosu (dysfonie),
 • terapia jąkania dzieci i dorosłych,
 • terapia osób laryngektomowanych,
 • terapia dzieci i dorosłych z rozszczepem podniebienia,
 • rehabilitacja osób z wszczepionym implantem słuchowym oraz/lub aparatem słuchowym,
 • rehabilitacja dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi, dorosłymi upośledzonymi w różnym stopniu,


2. Warsztaty grupowe


Adresowane są do wszystkich zawodowo posługujących się głosem,w szczególności nauczyciele, przewodnicy turystyczni, młodzież przygotowująca się do egzaminów do szkół artystycznych.


Program warsztatów to praktyczna nauka emisji głosu, poprawy brzmienia głosu oraz efektywnego i wydajnego jego użytkowania. Każdy uczestnik warsztatów może skorzystać z indywidualnej diagnozy aparatu mowy.


Cele szkolenia:

  

 • uzyskanie wiedzy na temat budowy i działania narządu głosowego,
 • nabycie umiejętności rozluźniania ciała oraz narządów artykulacyjnych,
 • wyrobienie precyzji artykulacyjnej,
 • wypracowanie prawidłowego toru oddechowego: dolno - żebrowo - przeponowo-brzusznego,
 • wykształcenie prawidłowych nawyków posługiwania się głosem,
 • wykształcenie nawyków ekonomicznego i efektywnego zużywania powietrza,
 • nauka mówienia z wykorzystaniem podparcia oddechowego jako niezbędnego elementu dobrze postawionego głosu,
 • wykształcenie poprawnego miękkiego nastawienia głosowego.  Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztacie:

  

 • zdobycie umiejętności radzenia sobie z oddechem,
 • stworzenie własnej, najbardziej odpowiedniej techniki posługiwania się głosem,
 • zdobycie wiedzy na temat wspomagania głosu ciałem i wyobraźnią,
 • zdobycie umiejętności unikania sytuacji prowadzących do zagrożeń głosu,
 • zdobycie umiejętności mówienia głośnego i wyraźnego bez nadwyrężania głosu,
 • świadomość własnego głosu jako wyjątkowego i niepowtarzalnego instrumentu,
 • umiejętność pracy głosem w niedyspozycji.Autorski program w całości obejmuje 20 godzin w grupach od 10 do 15 osób (w tym zajęcia praktyczne oraz  teoretyczne). Istnieje możliwość dopasowania ilości godzin do Państwa potrzeb.


Warsztaty przeprowadzam na terenie zainteresowanej placówki.

  

Projekt i wykonanie: Mario

Wszelkie prawa zastrzeżone.